OZNAMY

DIIZOKYANÁTY

Odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi 19.5.2023 v Košiciach »
26.5.2023 v Bratislave »


V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravuje povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť odbornú prípravu:

  • všetkých zamestnancov, ktorí sú pri práci exponovaní diizokyanátom (ak koncentrácia diizokyanátov jednotlivo a spolu je 0,1 hm. % alebo viac),
  • vedúceho zamestnanca, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností,
  • fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a sú pri práci exponované diizokyanátom.
19.5.2023 v Košiciach »
26.5.2023 v Bratislave »
pridané: 24.03.2023

Najnovšie oznamy

  Príprava na skúšky pre BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV
24.03.2023
Webinár zo záznamu
pod záštitou Národného inšpektorátu práce

Viac informácií a prihláška »
Zobraziť viac 
  Novinka v aplikácii BESOT Online
01.07.2021
V aplikácii BESOFT Online je dostupný nový modul Technické zariadenia pre evidenciu TZ / VTZ, sledovanie termínov revízií a omnoho viac.
Zobraziť viac 
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP