ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
OZNAMY

DIIZOKYANÁTY

Odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi 19.5.2023 v Košiciach »
26.5.2023 v Bratislave »


V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravuje povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť odbornú prípravu:

  • všetkých zamestnancov, ktorí sú pri práci exponovaní diizokyanátom (ak koncentrácia diizokyanátov jednotlivo a spolu je 0,1 hm. % alebo viac),
  • vedúceho zamestnanca, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností,
  • fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a sú pri práci exponované diizokyanátom.
19.5.2023 v Košiciach »
26.5.2023 v Bratislave »
pridané: 24.03.2023

Najnovšie oznamy

  Novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
05.06.2024

27.6.2024 - ONLINE WEBINÁR »
Ochrana zdravia pri práci s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom

Zobraziť viac 
  Základné školenie obsluhy motorových vozíkov - ZADARMO
14.05.2024
17.6.2024 v Košiciach
Zobraziť viac 
  Získajte odbornú spôsobilosť bezplatne
22.04.2024

Zručnosti pre trh práce 2024 »

Zobraziť viac 
  Nový e-learningový systém
10.01.2024
Prinášame Vám nový e-learning vhodný pre firmy aj dodávateľov služieb BOZP. Vrátane možnosti elektoronického podpisovania záznamov.
Zobraziť viac 
  Povinná odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi
16.07.2023
E-learning
Zobraziť viac 
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP