ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
VYPRACOVANIE ODBORNEJ DOKUMENTÁCIE

Chcete mať istotu, že Vaša dokumentácia spĺňa všetky legislatívne požiadavky? Nemáte čas, alebo voľné kapacity na spracovanie dokumentácie?

Vypracujeme Vám potrebnú dokumentáciu pre oblasť BOZP, OPP a PZS v súlade s platnou legislatívou a podľa Vašich požiadaviek.

Podľa potreby pre Vás vypracujeme:

  • prevádzkové poriadky pracoviska
  • postupy bezpečnej práce
  • smernicu na poskytovanie OOPP
  • traumatologický plán
  • smernicu na poskytovanie prvej pomoci
  • smernicu na prácu so zobrazovacími jednotkami
  • požiarne identifikačné karty
  • požiarne poriadky pracovísk
  • dokumentáciu o školení zamestnancov
  • a iné podľa Vašich potrieb
kreslená postavička nesie kopu šanónov
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP