VYPRACOVANIE ODBORNEJ DOKUMENTÁCIE

Chcete mať istotu, že Vaša dokumentácia spĺňa všetky legislatívne požiadavky? Nemáte čas, alebo voľné kapacity na spracovanie dokumentácie?

Vypracujeme Vám potrebnú dokumentáciu pre oblasť BOZP, OPP a PZS v súlade s platnou legislatívou a podľa Vašich požiadaviek.

Podľa potreby pre Vás vypracujeme:

  • prevádzkové poriadky pracoviska
  • postupy bezpečnej práce
  • smernicu na poskytovanie OOPP
  • traumatologický plán
  • smernicu na poskytovanie prvej pomoci
  • smernicu na prácu so zobrazovacími jednotkami
  • požiarne identifikačné karty
  • požiarne poriadky pracovísk
  • dokumentáciu o školení zamestnancov
  • a iné podľa Vašich potrieb
kreslená postavička nesie kopu šanónov
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP