ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
E-BTS - INFORMAČNÝ SPRAVODAJ

Najúspešnejší človek v živote je ten, ktorý má najlepšie informácie.

Benjamin Disraeli
logo informačný spravodaj
Chcete byť správne a včas informovaní?
Aktivujte si ZDARMA informačný spravodaj a nič dôležité Vám neujde.
Informačný spravodaj Vás pravidelne informuje o novinkách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, životného prostredia a civilnej ochrany, predovšetkým o:
zmenách legislatívnych predpisov
nových alebo upravených dokumentoch v softvéri BTS a v aplikácii BESOFT Online
vydaných usmerneniach a stanoviskách inštitúcií (NIP, HaZZ, ministerstiev a pod.)
zrušených a nahradzujúcich normách (STN, EN, ISO, ...)
kampaniach a predpisoch Európskej únie
organizovaných kurzoch, školeniach a akciách
novinkách a zvýhodnených ponukách spoločnosti BE-SOFT, a.s.
funkčných zmenách v našich aplikáciách
mnohých ďalších dôležitých udalostiach
obálka s novou správou
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP