ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Vzdelávanie, ktoré platí Úrad práce

Zručnosti pre trh práce 2024

Získajte odbornú spôsobilosť bezplatne

Pre koho je projekt "Zručnosti pre trh práce 2024" určený?

  • Pre zamestnaných, nezamestnaných, mamičky na MD, ale aj študentov
  • Ľudí, ktorí sa chcú lepšie uplatniť na trhu práce
  • Ľudí, ktorí chcú zmeniť prácu, kde budú potrebovať nové vedomosti
Po vybraní kurzu nasleduje registrácia, prihlásenie, vyplnenie požadovaných tlačív a ich doručenie na Úrad práce. So všetkým Vám radi pomôžeme. V prvom kroku sa ako zamestnaný jednotlivec musíte zaregistrovať na ktoromkoľvek Úrade práce ako Záujemca o zamestnanie (ZoZ) (emailom, alebo osobne) zaslaním registračného formulára. Ak ste už v evidencii Úradu práce ako nezamestný uchádzač o zamestnanie, tento krok pre Vás neplatí.

  Identifikačné a kontaktné údaje

  Vyberte z nasledujúcich možností:

Na základe Vášho prihlásenia, Vám pripravíme Potvrdenie poskytovateľa vzdelávania/rekvalifikácie a spolu s prílohami zašleme na Vašu adresu.
Stiahnite si Žiadosť, ktorú Vám v prípade potreby pomôžeme vyplniť.
Žiadosť spolu s potvrdením odovzdáte na Úrade práce, kde ste evidovaný/á a do 30 dní dostanete vyjadrenie o schválení/neschválení príspevku.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom kurzov nás kontaktujte telefonicky na 055/7201614 alebo emailom na skolenia@besoft.sk.

  Vyberte si z našich kurzov a získajte novú odbornosť:

Ak ste nenašli ten "Váš" kurz, kontaktujte nás telefonicky na 055/7201614 alebo emailom na skolenia@besoft.sk
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP