E-LEARNING DEMO

Prostredníctvom demoverzie kurzu Vám ponúkame možnosť absolvovať skrátené školenie a zoznámiť sa s prostredím kurzov, spôsobom ich spracovania a ostatnými funkciami.

Pre vstup do demoverzie kurzu je potrebné najprv vyplniť vstupné údaje.BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP