ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
SLUŽBY V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A CIVILNEJ OCHRANY

V prírode nie sú odmeny ani tresty - sú tu len dôsledky. Robert Green Ingersoll

Zabezpečte si výkon činností v oblasti životného prostredia a civilnej ochrany profesionálmi s bohatými skúsenosťami a bez starostí sa venujte svojmu biznisu.

Ochrana životného prostredia

príroda v otvorenej knihe
 • konzultačné a poradenské služby
 • spracovanie havarijných plánov potrebných pre ochranu životného prostredia v prípade mimoriadnych udalostí
 • školenia zamestnancov
 • poradenstvo pri implementácii a nastavení systému povinných evidencií a ohlásení v oblasti ochrany životného prostredia tak, aby boli splnené všetky legislatívne požiadavky a požiadavky príslušných štátnych dozorných orgánov

Civilná ochrana

 • spracovanie:
  • plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
  • havarijných plánov
  • evakuačných plánov
  • plánov ukrytia
  • ostatnej potrebnej dokumentácie v súlade s územnou analýzou možných rizík ohrozenia v súlade s legislatívnymi požiadavkami
 • školenie jednotiek CO a oboznámenie ostatných zamestnancov
 • ďalšie poradenstvo a spoluprácu pri komunikácii s príslušnými štátnymi dozornými orgánmi
osoby v ochranných oblekoch pri železničnom vagóne
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP