ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
REVÍZIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ (VTZ)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia. vyňaté zo zákona

Zabezpečíme pre Vás výkon odborných skúšok, odborných prehliadok VTZ a revízií elektrických spotrebičov v zmysle platnej legislatívy.

Vykonávane montáže, servis a kontroly stavu bezpečnosti na zariadeniach:

Elektrických

ikona elektrické zariadenie

Plynových

ikona plynové zariadenie

Tlakových

ikona tlakové zariadenie

Zdvíhacích

ikona zdvíhacie zariadenie
Ceny za odborné prehliadky a skúšky sa stanovujú dohodou podľa typu a počtu vyhradených technických zariadení.

mala ikona elektrické zariadenie Elektrické zariadenia

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:

A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu

B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu

E1.1 - zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV

E.2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

kliešte prestrihnutie drôtu

mala ikona plynové zariadenie Plynové zariadenia

Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení v rozsahu:

Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane

Bg3 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa

Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW

Bh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW

opravár kotla

Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu:

Af - znižovanie tlaku plynu

Ag1 - rozvod plynov

Ag2 - plynovody z nekovových materiálov

Ag3 - acetylénovody

Ah - spotrebu plynov spaľovaním

Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa

Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane

Bg2 - prípojky z nekovových materiálov

Bg3 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa

Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW

Bh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW

malá ikona tlakové zariadenie Tlakové zariadenia

Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu:

Aa4 - kotly parné a kvapalinové IV. trieda

Ab1 - tlakové nádoby stabilné IV. trieda

Ab2 - tlakové nádoby stabilné III. trieda

Ba1 - kotly parné a kvapalinové V. trieda

Bb1 - tlakové nádoby stabilné II. trieda

Bb2 - tlakové nádoby stabilné I. trieda

Bd1 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda

Bd2 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda

Bezpečnostné zariadenia: Be1 - zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku

tlaková nádoba s ventilmi

mala ikona zdvíhacie zariadenie Zdvíhacie zariadenia

zdvíhacia plošina
Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu:

Aa – žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou nad 1000 kg a s ľudským pohonom nad 5000 kg

Ab – pohyblivé pracovné plošiny

Ac – výťahy

Ad – stavebné výťahy, ktorými sa dopravujú aj osoby

Ae – regálový zakladač so stanovišťom obsluhy

Af – pohyblivé schody a chodníky

Ba – žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000 kg a s ľudským pohonom do 5000 kg

Bb – zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov s motorovým pohonom

Bc – prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena

Bd – špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena

Be – nákladné stavebné výťahy bez prístupu osôb

Bf – zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m

Bg – regálový zakladač

Bi – schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu.

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP