REVÍZIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ (VTZ)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia. vyňaté zo zákona

Zabezpečíme pre Vás výkon odborných skúšok, odborných prehliadok VTZ a revízií elektrických spotrebičov v zmysle platnej legislatívy.

Vykonávane montáže, servis a kontroly stavu bezpečnosti na zariadeniach:

Elektrických

ikona elektrické zariadenie

Plynových

ikona plynové zariadenie

Tlakových

ikona tlakové zariadenie

Zdvíhacích

ikona zdvíhacie zariadenie
Ceny za odborné prehliadky a skúšky sa stanovujú dohodou podľa typu a počtu vyhradených technických zariadení.

mala ikona elektrické zariadenie Elektrické zariadenia

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:

A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu

B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu

E1.1 - zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV

E.2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

kliešte prestrihnutie drôtu

mala ikona plynové zariadenie Plynové zariadenia

Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení v rozsahu:

Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane

Bg3 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa

Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW

Bh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW

opravár kotla

Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu:

Af - znižovanie tlaku plynu

Ag1 - rozvod plynov

Ag2 - plynovody z nekovových materiálov

Ag3 - acetylénovody

Ah - spotrebu plynov spaľovaním

Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa

Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane

Bg2 - prípojky z nekovových materiálov

Bg3 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa

Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW

Bh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW

malá ikona tlakové zariadenie Tlakové zariadenia

Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu:

Aa4 - kotly parné a kvapalinové IV. trieda

Ab1 - tlakové nádoby stabilné IV. trieda

Ab2 - tlakové nádoby stabilné III. trieda

Ba1 - kotly parné a kvapalinové V. trieda

Bb1 - tlakové nádoby stabilné II. trieda

Bb2 - tlakové nádoby stabilné I. trieda

Bd1 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda

Bd2 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda

Bezpečnostné zariadenia: Be1 - zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku

tlaková nádoba s ventilmi

mala ikona zdvíhacie zariadenie Zdvíhacie zariadenia

zdvíhacia plošina
Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu:

Aa – žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou nad 1000 kg a s ľudským pohonom nad 5000 kg

Ab – pohyblivé pracovné plošiny

Ac – výťahy

Ad – stavebné výťahy, ktorými sa dopravujú aj osoby

Ae – regálový zakladač so stanovišťom obsluhy

Af – pohyblivé schody a chodníky

Ba – žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000 kg a s ľudským pohonom do 5000 kg

Bb – zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov s motorovým pohonom

Bc – prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena

Bd – špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena

Be – nákladné stavebné výťahy bez prístupu osôb

Bf – zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m

Bg – regálový zakladač

Bi – schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu.

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP