ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU BTS

To, čo očakávame od života záleží na našej usilovnosti; mechanik, ktorý dovedie svoju prácu k dokonalosti musí svoje náradie najprv naostriť. Confucius

Všetky zmeny slovenskej legislatívy, technických noriem a iných predpisov je potrebné neustále sledovať a včas implementovať do príslušných dokumentov, formulárov, evidencií a podobne.

Softvér BTS to môže urobiť za Vás!

logo softvéru bts
ikona zelené kvačka

Náplňou internetovej aktualizácie softvéru BTS je najmä:

  • pridávanie nových predpisov, dokumentov, technických noriem a pod.
  • zapracovanie noviel do jednotlivých predpisov
  • presun zrušených predpisov / noriem a neaktuálnych dokumentov do archívu
  • aktualizovanie knižníc testových otázok a vzorových nebezpečenstiev
  • úprava periód pri sledovaní termínov (lekárske prehliadky, školenia, revízie a i.)
  • zapracovanie nových funkcií do jednotlivých modulov a mnoho iného

Pre lepšiu prehľadnosť sú realizované zmeny v predpisoch zvýraznené farebne (zelenou farbou nové časti, resp. červenou farbou zmazané a vypustené časti).

Vzhľadom k tomu, že legislatívna časť je prepojená s užívateľskou, zmeny v legislatíve (napr. legislatívne zmeny časových intervalov školení zamestnancov) sa automaticky prejavia aj v užívateľskej časti (t. z. automaticky sa zmení termín, kedy má byť zamestnanec znovu preškolený a pod.).

Pri predplatení aktualizácie softvéru BTS získate navyše:

  • kvalitnú technickú podporu (riešenie problémov s inštaláciou, preinštalovaním, prenosom licencií, poradenstvo pri práci s modulmi, operatívne odstraňovanie prípadných chýb a pod.)
  • možnosť zasielať nám požiadavky na dopracovanie funkcií, alebo doplnenie dokumentov (veľká časť softvéru je vystavaná práve na požiadavkách vychádzajúcich z praxe)
  • zdarma zaškolenie na prácu so softvérom telefonicky alebo formou vzdialenej prezentácie (možnosť doobjednania osobného zaškolenia)
ruka na myške a klávesnici

Poznámka

Pri zakúpení softvéru BTS bez aktualizácie, získate softvér aktuálny k dňu spracovania objednávky (zaslania inštalačného média). Zmeny legislatívy a funkčné zmeny, ktoré vyjdú od nasledujúceho dňa už nebude softvér BTS obsahovať.

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP