Každý, kto sa prestane učiť, je starý, či má 20 alebo 80 rokov. Každý, kto sa stále učí, ostáva mladý. Je najlepšie v živote zostať mladý. Henry Ford

Vyberte si z našej širokej ponuky kurzov a školení, ktoré zabezpečujú tí najkvalifikovanejší lektori.

Zoznam ponúkaných kurzov a školení

Nevybrali ste si z organizovaných kurzov a školení v Košiciach, alebo v Bratislave?
Po dohode Vám zabezpečíme kurz / školenie z nižšie uvedeného zoznamu. V prípade záujmu prosím vyplňte Nezáväznú objednávku, alebo nás kontaktujte e-mailom, prípadne telefonicky.

Nezáväzná objednávka školenia
Všeobecné školenia o BOZP
BALÍK č.1 - Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov + Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany 690,83 € bez DPH
Balík č.2 - Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov + kurz LEKTOR 555,00 € bez DPH
BALÍK č.3 - Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov + Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany + kurz LEKTOR 842,50 € bez DPH
Odborné kurzy o BOZP
Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov 455,00 € bez DPH
Príprava ku skúškam na získanie osvedčenia bezpečnostného technika 50,00 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava pre bezpečnostných technikov 62,50 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava pre bezpečnostných technikov - dištančnou formou (e-learnig) 50,00 € bez DPH
Odborné kurzy/prípravy o OPP
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany 130,00 € bez DPH
Základná odborná príprava preventivára požiarnej ochrany obce 270,00 € bez DPH
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany 315,00 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce 90,00 € bez DPH
Odborné kurzy/prípravy v oblasti ochrany zdravia
Kurz prvej pomoci 35,00 € bez DPH
Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb 60,00 € bez DPH
Odborné školenia v oblasti elektrických zariadení
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov 50,00 € bez DPH
Kurz pre osoby poučené na §20 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 40,00 € bez DPH
Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21 70,00 € bez DPH
Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §22 75,00 € bez DPH
Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §23 85,00 € bez DPH
Ostatné odborné školenia
Kurz „Lektor“ 185,00 € bez DPH
Základné školenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov nad 100 kW 120,00 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW 50,00 € bez DPH
Základné školenie obsluhy tlakových nádob stabilných 70,00 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava obsluhy technických zariadení plynových 50,00 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov 50,00 € bez DPH
Práca s veľmi toxickými látkami a toxickými látkami 60,00 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami 60,00 € bez DPH
Školenie odbornej spôsobilosti plynových zariadení nízkotlakovej kotolne 70,00 € bez DPH
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP