ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Každý, kto sa prestane učiť, je starý, či má 20 alebo 80 rokov. Každý, kto sa stále učí, ostáva mladý. Je najlepšie v živote zostať mladý. Henry Ford

Vyberte si z našej širokej ponuky kurzov a školení, ktoré zabezpečujú tí najkvalifikovanejší lektori.

Zoznam ponúkaných kurzov a školení

Nevybrali ste si z organizovaných kurzov a školení v Košiciach, alebo v Bratislave?
Po dohode Vám zabezpečíme kurz / školenie z nižšie uvedeného zoznamu. V prípade záujmu prosím vyplňte Nezáväznú objednávku, alebo nás kontaktujte e-mailom, prípadne telefonicky.

Nezáväzná objednávka školenia
Všeobecné školenia o BOZP
Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia - ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018 60,00 € bez DPH
BALÍK č.3 - Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov + Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany + kurz LEKTOR 900,00 € bez DPH
Balík č.2 - Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov + kurz LEKTOR 600,00 € bez DPH
BALÍK č.1 - Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov + Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany 720,00 € bez DPH
Odborné kurzy o BOZP
Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov 460,00 € bez DPH
Príprava ku skúškam na získanie osvedčenia bezpečnostného technika 50,00 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava pre bezpečnostných technikov 75,00 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava pre bezpečnostných technikov - dištančnou formou (e-learnig) 55,00 € bez DPH
Odborné kurzy/prípravy o OPP
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany 145,00 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce 90,00 € bez DPH
Základná odborná príprava preventivára požiarnej ochrany obce 270,00 € bez DPH
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany 330,00 € bez DPH
Odborné kurzy/prípravy v oblasti ochrany zdravia
Kurz prvej pomoci 35,00 € bez DPH
Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb 60,00 € bez DPH
Odborné školenia v oblasti elektrických zariadení
Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §23 95,00 € bez DPH
Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §22 85,00 € bez DPH
Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21 80,00 € bez DPH
Kurz pre osoby poučené na §20 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 50,00 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov 60,00 € bez DPH
Ostatné odborné školenia
Základné školenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov nad 100 kW 120,00 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW 50,00 € bez DPH
Základné školenie obsluhy tlakových nádob stabilných 70,00 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava obsluhy technických zariadení plynových 50,00 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov 50,00 € bez DPH
Práca s veľmi toxickými látkami a toxickými látkami 60,00 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami 60,00 € bez DPH
Školenie odbornej spôsobilosti plynových zariadení nízkotlakovej kotolne 70,00 € bez DPH
Kurz „Lektor“ 200,00 € bez DPH
Základné školenie obsluhy motorových vozíkov 92,50 € bez DPH
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP