ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
Modul Technické zariadenia

Charakteristika modulu Technické zariadenia

Modul Technické zariadenia je určený na evidenciu technických zariadení spoločnosti a najmä na sledovanie k nim priradených termínov revízií, kontrol a prehliadok. Obsahuje zoznam predefinovaných legislatívnych termínov z oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi, ktorý je neustále aktualizovaný.

Modul tiež umožňuje vytvárať rôzne prehľady o nesplnených, absolvovaných, alebo blížiacich sa revíziách, kontrolách, prehliadkach a iných termínoch.


Základné črty modulu

Možnosť importovať zoznam technických zariadení z Excelu
Množstvo dostupných evidenčných údajov
Hromadné akcie pri práci s technickými zariadeniami
Definovanie vlastných číselníkov a údajových polí
Priraďovanie termínov technických zariadení individuálne, hromadne
Vytváranie a sledovanie vlastných termínov
Upozorňovanie na blížiace sa termíny v predstihu

Využite naše 20 ročné skúsenosti s vývojom aplikácií

Efektívne nastavenie práv

Dovoľte používateľom prezerať a evidovať len to, na čo majú mať právo. Aplikácia umožňuje nastaviť podrobné práva pre každého používateľa. Či ste prevádzkovateľ, alebo dodávateľ služieb BOZP a OPP, používateľom môžete nastaviť prístup len do určených firiem/prevádzok a práva na prácu s jednotlivými typmi termínov (revízie, úradné/odborné skúšky, prehliadky a iné termíny).

Neustále aktuálne

Všetky preddefinované legislatívne termíny udržiavame v aktuálnom stave. Ak sa zmení perióda termínu v legislatívnom, alebo inom predpise, príslušné zmeny zapracujeme do našej aplikácie v priebehu veľmi krátkeho času. Vy sa tak môžete sústrediť na podstatné pracovné činnosti.

Prehľady

V časti Prehľady je možnosť zobrazenia stavu termínov (ako splnené, nesplnené, v predstihu a pod.). Ďalej ponúka aj vytvorenie zoznamu technických zariadení podľa zvoleného termínu za uplynulé obdobie alebo na obdobie ktoré bude nasledovať.

Bohaté možnosti filtrovania

Sústreďte sa len na dáta, na ktorých Vám záleží. Modul umožňuje filtrovanie a zobrazovanie technických zariadení podľa mnohých parametrov:

  • Stav v evidencii (aktívne, vyradené, pred zaradením, pred vyradením)
  • Rok výroby
  • Dátum prevádzkovania
  • Umiestnenie
  • Vlastné číselníky/Vlastné polia
  • Stav splnenia priradených termínov (splnené, v predstihu, po termíne, nikdy nevykonané)
  • Názov priradeného termínu a i.

Fotogaléria modulu

Rýchle prehľady s exportom

Potrebujete zistiť, ktoré technické zariadenia mali revíziu v októbri, alebo ktoré budú mať odbornú skúšku v júni? Pomocou Prehľadov si potrebný výstup vygenerujete v priebehu niekoľkých sekúnd. Či už potrebujete prehľad podľa aktuálneho stavu plnenia termínov, plán na nasledujúce obdobie, alebo report už vykonaných termínov v minulosti.

Cenník

Technické zariadenia Štandard

Vhodné pre samostatné firmy bez potreby vytvárania veľkého počtu prevádzok

250,00

na 12 mesiacov bez DPH

každý ďalší používateľ 40,00 € na 12 mesiacov
až 5 samostatných prevádzok
možnosť vytvorenia prístupu pre svojich klientov

Technické zariadenia   Biznis  

Vhodné pre dodávateľov služieb a firmy s vyšším počtom prevádzok

350,00

na 12 mesiacov bez DPH

každý ďalší používateľ 60,00 € na 12 mesiacov
neobmedzený počet firiem a prevádzok
možnosť vytvorenia prístupu pre svojich klientov
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP