ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
NAŠE OPRÁVNENIA

V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri plnení pracovných povinností môže niektoré odborné činnosti vykonávať len kvalifikovaná právnická osoba alebo fyzická osoba na základe oprávnenia, osvedčenia alebo preukazu.

Garantujeme Vám najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb.
Na všetky vykonávané činnosti vlastníme potrebné oprávnenia, akreditácie a certifikáty.

VLASTNÍME PRÍSLUŠNÉ OPRÁVNENIA

Na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení: Na vykonávanie odborných činností a služieb: Na vzdelávanie v rámci vzdelávacieho programu: Na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.: Ďalšie certifikáty:
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP