ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Našou prioritou je bezpečnosť a zdravie Vašich zamestnancov.

BE-SOFT, a.s.
pracovníci diskutujú o bozp

S našimi vyše 100 kvalifikovanými zamestnancami a spolupracovníkmi poskytujeme služby pre približne 1500 spokojných zákazníkov, vrátane veľkých sieťových klientov.

Bilanciou nášho pôsobenia je stabilné a popredné miesto na trhu, neustále sa rozširujúca základňa klientov a bohaté odborné skúsenosti v oblastiach našej pôsobnosti.

Spoločnosť BE-SOFT, a.s. vznikla v roku 1999, ako výsledok dlhoročnej aktívnej činnosti odborných pracovníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Predmetom činnosti spoločnosti je predovšetkým poskytovanie komplexných služieb a vývoj softvérových aplikácií v oblastiach:
BOZP
ikona ochranná prilba
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
OPP
ikona hasiaci prístroj
Ochrana pred požiarmi
ŽP
ikona zelený lístok zo stromu
Životné prostredie
CO
ikona civilná ochrana
Civilná ochrana
Okrem kvalitných dodávateľských služieb ponúkame našim zákazníkom aj:
spokojný zamestnanec

BE-SOFT v číslach

auto s prívesným vozíkom
Za klientmi mesačne najazdíme v priemere takmer 100 000 km
postavička so zloženou prilbou
Mesačne prešetríme približne 33 pracovných úrazov
zamestnanci na školení
Za rok preškolíme 11300 osôb
telefonujúca postavička
Telefonátmi strávime 1500 hodín mesačne
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP