ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
Modul Úrazy

Prinášame Vám jednoduchú elektronickú evidenciu úrazov a nebezpečných udalostí

Charakteristika modulu Úrazy

Modul Úrazy slúži na elektronickú evidenciu úrazov (iných ako pracovných, evidovaných a registrovaných) a nebezpečných udalostí. Evidenciu je možné viesť pre vlastných, aj dodávateľských zamestnancov.

Na základe vložených údajov modul umožňuje generovanie výstupov ako Kniha úrazov, Oznámenie poistnej udalosti, Záznam o registrovanom pracovnom úraze, Kniha nebezpečných udalostí a iné.

Veľkým prínosom je automatické vytvorenie Oznámenia poistnej udalosti pri vyplnení registrovaného pracovného úrazu. Samozrejmosťou je filtrovanie zamestnancov podľa rôznych nadefinovaných položiek.


Základné črty modulu

  • Automatické načítanie údajov o zamestnancoch a o firme
  • Možnosť zaevidovať úraz aj pre dodávateľského zamestnanca
  • Preddefinované číselníky pre uľahčenie evidencie
  • Široké možnosti filtrovania záznamov
  • Tvorba prehľadných štatistík

Využite naše 20 ročné skúsenosti s vývojom aplikácií

Efektívne nastavenie práv

Dovoľte zamestnancom prezerať a evidovať len to, na čo majú právo. Vedúci zamestnanec môže mať právo napríklad len na zaevidovanie základných údajov o úraze, ale určenie, či ide o pracovný úraz alebo zapísanie príčiny už bude môcť len bezpečnostných technik.

Neustále aktuálne

Všetky funkcie, formuláre a tlačové výstupy udržiavame v aktuálnom stave. Ak sa zmení legislatíva v oblasti evidencie úrazov, príslušné zmeny zapracujeme do našej aplikácie v priebehu veľmi krátkeho času. Vy sa tak môžete sústrediť na podstatné pracovné činnosti.

Fotogaléria modulu

Bohaté možnosti filtrovania

Sústreďte sa len na dáta, na ktorých Vám záleží. Modul umožňuje filtrovanie a zobrazovanie záznamov podľa mnohých parametrov:

Typ úrazu
Dĺžka trvania PN
Prítomnosť alkoholu u postihnutého
Zranená časť tela
Druh zranenia
Príčina/zdroj úrazu a iné

Úrazy je možné kategorizovať a filtrovať aj podľa vlastných parametrov/číselníkov.

Prehľadné štatistiky

Zo všetkých zaevidovaných záznamov je možné vytvárať rýchle a prehľadné štatistiky podľa jednotlivých prevádzok. K dispozícii sú štatistiky podľa zohľadnenia filtrov a podľa rôznych parametrov:

  • Celkový počet
  • Deň v týždni
  • Zranená časť tela
  • Druh poranenia
  • Priemerná dĺžka PN

Cenník

Úrazy Štandard

Vhodné pre samostatné firmy bez potreby vytvárania veľkého počtu prevádzok

150,00

na 12 mesiacov bez DPH

každý ďalší používateľ 30,00 € na 12 mesiacov
až 5 samostatných prevádzok
možnosť vytvorenia prístupu pre svojich klientov

Úrazy Biznis

Vhodné pre dodávateľov služieb a firmy s vyšším počtom prevádzok

200,00

na 12 mesiacov bez DPH

každý ďalší používateľ 50,00 € na 12 mesiacov
neobmedzený počet firiem a prevádzok
možnosť vytvorenia prístupu pre svojich klientov
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP