ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
Modul Zamestnanci

Čas papierovej evidencie, resp. v excelových tabuľkách je preč.

Charakteristika modulu Zamestnanci

Modul Zamestnanci je určený na evidenciu zamestnancov spoločnosti a najmä na sledovanie k nim priradených termínov školení, lekárskych prehliadok a iných periodických povinností. Obsahuje zoznam predefinovaných legislatívnych termínov z oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi, ktorý je neustále aktualizovaný.

Modul tiež umožňuje vytvárať rôzne prehľady o nesplnených, absolvovaných, alebo blížiacich sa školeniach, lekárskych prehliadkach a iných termínoch.


Základné črty modulu

Možnosť importovať zoznam zamestnancov z Excelu
Množstvo dostupných evidenčných údajov
Hromadné akcie pri práci so zamestnancami
Definovanie vlastných filtrov/číselníkov a údajových polí
Priraďovanie termínov zamestnancov individuálne, hromadne, alebo na základe priradenej profesie
Vytváranie a sledovanie vlastných termínov
Upozorňovanie na blížiace sa termíny v predstihu
Elektronické prezenčné listiny

Využite naše 20 ročné skúsenosti s vývojom aplikácií

Efektívne nastavenie práv

Dovoľte používateľom prezerať a evidovať len to, na čo majú mať právo. Aplikácia umožňuje nastaviť podrobné práva pre každého používateľa. Či ste zamestnávateľ, alebo dodávateľ služieb BOZP a OPP, používateľom môžete nastaviť prístup len do určených firiem/prevádzok a práva na prácu s jednotlivými typmi termínov (základné/odborné školenia, lekárske prehliadky a iné termíny).

Neustále aktuálne

Všetky preddefinované legislatívne termíny udržiavame v aktuálnom stave. Ak sa zmení perióda termínu v legislatívnom, alebo inom predpise, príslušné zmeny zapracujeme do našej aplikácie v priebehu veľmi krátkeho času. Vy sa tak môžete sústrediť na podstatné pracovné činnosti.

Prehľady

V časti Prehľady je možnosť zobrazenia stavu termínov (ako splnené, nesplnené a pod.). Ďalej ponúka aj vytvorenie zoznamu zamestnancov podľa zvoleného termínu za uplynulé obdobie alebo na obdobie ktoré bude nasledovať.

Bohaté možnosti filtrovania

Sústreďte sa len na dáta, na ktorých Vám záleží. Modul umožňuje filtrovanie a zobrazovanie zamestnancov podľa mnohých parametrov:

  • Stav v evidencii (aktívni, prepustení, pred nástupom, pred prepustením)
  • Typ pracovného pomeru
  • Dátum nástupu do práce
  • Priradené profesie
  • Vlastné filtre/číselníky
  • Stav splnenia priradených termínov (splnené, v predstihu, po termíne, nikdy nevykonané)
  • Názov priradeného termínu a i.

Fotogaléria modulu

Rýchle prehľady s exportom

Potrebujete zistiť, ktorí zamestnanci sa zúčastnili oboznámenia BOZP v októbri, alebo koho je potrebné poslať na lekársku prehliadku v júni? Pomocou Prehľadov si potrebný výstup vygenerujete v priebehu niekoľkých sekúnd. Či už potrebujete prehľad podľa aktuálneho stavu plnenia termínov, plán na nasledujúce obdobie, alebo report už vykonaných termínov v minulosti.

Cenník

Zamestnanci Štandard

Vhodné pre samostatné firmy bez potreby vytvárania veľkého počtu prevádzok

250,00

na 12 mesiacov bez DPH

každý ďalší používateľ 40,00 € na 12 mesiacov
až 5 samostatných prevádzok
možnosť vytvorenia prístupu pre svojich klientov

Zamestnanci Biznis

Vhodné pre dodávateľov služieb a firmy s vyšším počtom prevádzok

350,00

na 12 mesiacov bez DPH

každý ďalší používateľ 60,00 € na 12 mesiacov
neobmedzený počet firiem a prevádzok
možnosť vytvorenia prístupu pre svojich klientov
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP