ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV A POSUDZOVANIE RIZÍK

Zamestnávateľ je povinný zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami. vyňaté zo zákona

Využite bohaté skúsenosti našich zamestnancov a nechajte si vypracovať posúdenie rizík presne podľa Vašich potrieb.

Posudzovanie rizík je jednou zo základných zákonných požiadaviek na úseku BOZP v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) Zákona č. 124/2006 Z. z.
Spoločnosť BE-SOFT prostredníctvom svojich odborných zamestnancov s dlhoročnými bohatými skúsenosťami v tejto oblasti poskytuje služby pre výkon identifikácie nebezpečenstiev a posúdenia rizík.

Prehľad vybraných referencií 

technik posudzuje riziká
Posudzovanie môže byť vykonané podľa Vašich potrieb a požiadaviek napríklad z pohľadu:
  • profesie
  • stroja alebo zariadenia
  • vykonávaných činností
  • objektov a pod.
Posúdenie rizík dôsledne rešpektuje podmienky v konkrétnej spoločnosti a v nadväznosti na zistené skutočnosti definuje vhodné návrhy opatrení. Súčasťou týchto opatrení v prevažnej miere býva aj návrh zoznamu prislúchajúcich osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), čo predstavuje naplnenie legislatívnej požiadavky stanovenej v § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z.
piktogram zasiahnutie elektrinou
piktogram pošmyknutie na klzkom povrchu
piktogram zrazenie stavebným strojom
piktogram ohrozenie nebezpečnou látkou
K posudzovaniu rizík využívame vlastný softvérový nástroj - softvér BTS (modul Riziká), ktorý umožňuje efektívne vykonať hodnotenie rizík prostredníctvom zvolenej metódy a navrhnúť potrebné bezpečnostné opatrenia.
Výstupný materiál z posúdenia rizík (identifikácia nebezpečenstiev, návrh opatrení, príp. zoznam OOPP) poskytujeme v elektronickej a tlačenej podobe. Elektronický výstup okrem textových súborov môže zahŕňať podľa dohody aj zapracovanie do softvéru BTS - modulu Riziká a modulu Organizačné jednotky – časť OOPP, čo je predpokladom pre zavedenie efektívneho, moderného a systémového spôsobu riadenia rizík a použitia výstupov.
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP