ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Účelom pracovnej zdravotnej služby je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov, ochrana a podpora zdravia s prihliadnutím na zdravotnú spôsobilosť zamestnancov v priebehu ich pracovného života s cieľom udržať práceschopnosť a zdravie zamestnancov.

Zabezpečíme pre Vás výkon pracovnej zdravotnej služby v zmysle § 30a a 30d zákona č. 355/2007 Z. z.

Predmetom činnosti pracovnej zdravotnej služby je:

meracie prístroje

Dohľad nad pracovným prostredím (zahŕňa poradenstvo a vypracovanie / aktualizáciu dokumentácie)

Zobraziť podrobný rozsah 

Dohľad nad zdravím zamestnancov (zahŕňa výkon lekárskych preventívnych prehliadok)

  • vstupné
  • preventívne
  • pred zmenou pracovného zaradenia
  • pri skončení pracovnoprávneho vzťahu
  • mimoriadne
zdravotne konzultácie
ošetrený plyšový medveď

Školenia pre poskytovanie prvej pomoci

  Dotazník pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP