ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ ZNAČENIE

Zamestnávateľ je povinný zaistiť bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci na pracovisku a v jeho priestoroch v súlade s nariadením vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia. vyňaté zo zákona

Naša spoločnosť ponúka široký sortiment bezpečnostného a zdravotného značenia
Značenie „COVID 19“ Covid 19
Zákazové značky zákazové značky
Výstražné značky výstražné značky
Príkazové značky príkazové značky
Značky pre núdzový východ, únikové cesty a prvú pomoc zachranne značky
Značky na ochranu pred požiarmi požiarné značky
Iné značky iné značky
Značky zodpovedajú grafickým prevedením, rozmerovými radami a farebnosťou nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z.
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP