ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
Modul Riziká

Odborný nástroj uľahčujúci činnosti pri identifikácii nebezpečenstiev a ohrození, posudzovaní rizika a vypracovaní písomného dokumentu o posúdení rizika.

Charakteristika modulu Riziká

Modul umožňuje efektívne riadenie bezpečnostných rizík, poskytuje neustály prehľad o stave plnenia bezpečnostných opatrení a mnoho ďalších foriem prehľadov a výstupov. Samozrejmosť je aj tvorba katalógu OOPP.

Veľkým prínosom je bohatá knižnica vzorovo vypracovaných nebezpečenstiev a ohrození spolu s návrhom bezpečnostných opatrení. Obsahuje niekoľko tisíc položiek z rôznych oblastí hospodárskych činností - od administratívy až po strojárenstvo.


Hlavné výhody modulu

 • Možnosť prístupu z ktoréhokoľvek miesta s internetom
 • Bez potreby inštalácie softvéru
 • Dostupné v rôznych jazykových verziách aj pre zahraničné prevádzky
 • Vytvorené na základe požiadaviek reálnych klientov a overené dlhoročnou praxou
 • Neustály vývoj a dopĺňanie nových funkcií
 • Možnosť individuálnych úprav a implementácie vlastnej metodiky na posudzovanie rizík

Využite naše 20 ročné skúsenosti s vývojom aplikácií

Majte prehľad v každej chvíli

Na to, aby ste mali riziká naozaj pod kontrolou, je dôležité poznať najslabšie miesta a mať o všetkom neustály prehľad. Modul Riziká v aplikácii BESOFT Online Vám preto ponúka okamžité štatistiky o nebezpečenstvách, stave plnenia bezpečnostných opatrení a aktuálnej miere rizika. Nenechajte si uniknúť nič dôležité. • Užitočné štatistiky na každej úrovni vytvorenej štruktúry
 • Okamžitý prehľad o miere rizika bez potreby zobrazenia každého nebezpečenstva
 • Informácie o počte nesplnených opatrení, počte neakceptovateľných rizík, alebo o najvyššom riziku v projekte

Sledujte klesajúce riziko

Aby ste presne vedeli, aké účinné sú použité bezpečnostné opatrenia a k akému zlepšeniu bezpečnosti pri jednotlivých činnostiach došlo, je potrebné poznať pôvodnú aj súčasnú mieru rizika. Modul Riziká umožňuje zaznamenať posúdenie rizika pred, aj po uplatnení bezpečnostných opatrení. • Identifikujte nebezpečenstvá, ohrozenia a posúďte mieru rizika
 • Uplatnite bezpečnostné opatrenia a posúdenie rizika vykonajte znova
 • Majte prehľad o miere rizika pred a po uplatnení bezpečnostných opatrení
 • Preukážte znižovanie rizika vedeniu alebo audítorom

Šetrite svoj čas pri identifikácii nebezpečenstiev

Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození „od nuly“ býva zvyčajne zdĺhavá činnosť. Často pri tom ide o nebezpečenstvá, ktoré bývajú podobné takmer v každej spoločnosti. Prinášame Vám preto rozsiahlu knižnicu vzorovo vypracovaný nebezpečenstiev, ohrození a návrhu bezpečnostných opatrení. Nestrácajte čas pri vymýšľaní už existujúceho. Stačí skopírovať a upraviť. • Bohatá knižnica nebezpečenstiev z rôznych oblastí hospodárstva
 • Niekoľko tisíc vzorových nebezpečenstiev pripravených na okamžité použitie
 • Dostupné v slovenskom aj českom jazyku s možnosťou ďalších prekladov

Cenník

Riziká Štandard

Vhodné pre samostatné firmy bez potreby vytvárania veľkého počtu prevádzok

150,00

na 12 mesiacov bez DPH

každý ďalší používateľ 30,00 € na 12 mesiacov
až 5 samostatných prevádzok
možnosť vytvorenia prístupu pre svojich klientov
samostatný katalóg OOPP pre každú firmu

Riziká Biznis

Vhodné pre dodávateľov služieb a firmy s vyšším počtom prevádzok

200,00

na 12 mesiacov bez DPH

každý ďalší používateľ 50,00 € na 12 mesiacov
neobmedzený počet firiem a prevádzok
možnosť vytvorenia prístupu pre svojich klientov
samostatný katalóg OOPP pre každú firmu
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP