ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA DIŠTANČNOU FORMOU
  Prihlásiť sa na kurz

Ako prví na Slovensku Vám prinášame možnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov (ďalej len „AOP BT“) dištančnou formou vzdelávania (E-learningom) na našom portáli www.elearning.besoft.sk.

Výhody absolvovania AOP BT prostredníctvom E-learningu

Pohodlnosť

Flexibilita

Finančná úspora
  • Kurz môžete absolvovať z domova, z práce, alebo odkiaľkoľvek, kde máte prístup na internet
  • Vzdelávanie je možné kedykoľvek prerušiť a vrátiť sa k nemu, kedy vám to bude vyhovovať. Navyše nemusíte čakať na presný dátum otvorenia klasického kurzu. Môžete ho absolvovať presne v čase, keď sa Vám končí platnosť osvedčenia BT/ABT
  • Absolvovanie elektronického kurzu je cenovo výhodnejšie ako jeho prezenčná forma
  • Cena kurzu je 55 € bez DPH
Postup a spôsob výkonu AOP BT je uvedený v nasledujúcej podstránke:   Ako to funguje
UPOZORNENIE:

V súvislosti s absolvovaním AOP BT v predpísanom termíne v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. upozorňujeme na akceptovaný spôsob počítania času pre splnenie určenej lehoty (5 rokov).

K uvedenému zverejnil Národný inšpektorát práce na svojej internetovej stránke oznámenie o aktualizačnej odbornej príprave v nasledovnom znení:

S ohľadom na vyššie uvedené upozorňujeme, že spoločnosť BE-SOFT, a.s. zašle osobe uvedenej vo formulári „Objednávka / Zálohová faktúra“ ako účastník prístupové údaje do aplikácie do 3 (troch) pracovných dní od pripísania finančných prostriedkov na účet uvedený v zálohovej faktúre.

Časový rozsah AOP BT je v zmysle platných právnych predpisov.

Prístupové údaje do aplikácie s prideleným školením (kurzom) AOP BT sú platné 30 kalendárnych dní od dátumu ich zaslania účastníkovi. Po tomto termíne prístup do aplikácie účastníkovi zaniká.

V prípade, že účastník, pre ktorého bolo školenie AOP BT objednané, sa nezúčastní tohto školenia z akéhokoľvek dôvodu alebo neabsolvuje celé školenie v období platnosti prístupových údajov do aplikácie, nemá objednávateľ nárok na vrátenie ceny za školenie AOP BT.

Po prvom prihlásení účastníka do aplikácie sa tento stáva účastníkom vzdelávacej aktivity a objednávateľ nemá nárok na vrátenie už vykonanej úhrady za AOP BT dištančnou formou.

Spoločnosť BE-SOFT, a.s. nenesie zodpovednosť za neabsolvovanie AOP BT účastníkom v predpísanej lehote.

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP