ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
SERVIS A KONTROLA POŽIARNYCH ZARIADENÍ

Zamestnávateľ je povinný prevádzkovať požiarne zariadenia v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou. vyňaté zo zákona

Naša spoločnosť Vám zabezpečí plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a iných legislatívnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním požiarných zariadení.

Ponúkame Vám tieto služby:

  Kontroly a opravy požiarnych zariadení

  • kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov
  • kontroly požiarnych vodovodov a vykonávanie tlakových skúšok hydrantových hadíc
  • ročné prehliadky, údržbu a opravy požiarnych uzáverov - požiarne dvere, požiarne okná, požiarne klapky
  • projekciu, realizáciu, kontrolu a servis zariadení na odvod tepla a dymu
páka hasiaceho prístroja
hasiace prístroje

  Predaj a montáž hasiacich prístrojov

  Predaj príslušenstva a náhradných dielov požiarnych zariadení

  • hydrantové hadice a prúdnice
  • prúdnice na hasiace prístroje
  • označenie podzemných hydrantov a iné
sprinklerová hlavica
bezpečnostné značenie

  Bezpečnostné značenie

  • predaj bezpečnostného značenia
  • vypracovanie návrhu pre bezpečnostné značenie
Ceny uvedených služieb sa odvíjajú od počtu požiarnych zariadení. V prípade Vášho záujmu Vám zašleme cenník uvedených výkonov.
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP