ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Efektívny nástroj pre uľahčenie každodennej práce v oblasti BOZP, OPP, ŽP a CO.

softvér bts zabalený v krabičke

Charakteristika

Softvér BTS vznikol s cieľom čo najviac uľahčiť každodennú prácu svojim používateľom. Snaží sa napĺňať potreby praxe - mnoho funkcií vzniklo na základe požiadaviek našich klientov.

Pozostáva z 14-tich samostatných modulov a v jednom prostredí sústreďuje nielen platné legislatívne predpisy, vypracovanú vzorovú dokumentáciu, užitočné návody, postupy a metódy a podobne, ale takisto poskytuje aj rôzne nástroje pre vedenie evidencií o zamestnancoch, technických zariadeniach, sledovanie termínov a upozorňovanie na nich.

Softvér BTS umožňuje aj jednoduché vypracovanie analýzy rizík, vytváranie testov na overenie vedomostí zamestnancov, evidenciu o odpadoch a mnoho iného.

Komu je softvér BTS určený?

 • bezpečnostným technikom
 • koordinátorom BOZP a všetkým odborným pracovníkom v oblasti bezpečnosti práce
 • technikom požiarnej ochrany, špecialistom požiarnej ochrany, preventivárom požiarnej ochrany obce
 • pracovníkom organizácií zabezpečujúcich bezpečnostnotechnické služby školám, úradom, akreditovaným firmám, ktoré poskytujú školenia a vykonávajú odborné prehliadky a skúšky
ľudia diskutujú o bezpečnosti

a tiež...

dvaja pracovníci sediaci za počítačom
 • odborným pracovníkom, ktorí pracujú v oblasti Civilnej ochrany a Životného prostredia
 • certifikačným a poradenským organizáciám
 • vedúcim zamestnancom
 • personalistom, ktorí evidujú výkon lekárskych prehliadok a absolvovaných školení u zamestnancov
 • pracovným zdravotným službám
 • a všetkým, ktorí si chcú uľahčiť prácu a mať neustále aktuálne informácie z oblastí BOZP, OPP, ŽP a CO

Softvér ponúkame v dvoch základných verziách

stolový počítač

Inštalácia do lokálneho počítača

počítačová sieť

Sieťová verzia s inštaláciou na server

Minimálne systémové požiadavky:

piktogram otáznik a výkričník
 • PC zodpovedajúce požiadavkám pre nainštalovanie operačného systému Windows 7 alebo novšieho
 • aspoň 1GB voľného diskového priestoru
 • operačný systém Windows 7 alebo novší (operačné systémy Linux, Mac OS a pod. nie sú podporované!)
 • internetový prehliadač Internet Explorer 11 alebo novší
 • kancelársky balík Microsoft Office (MS Word, MS Excel)
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP