BTS CENOVÁ PONUKA

Cenová ponuka pre lokálnu verziu

  Určenie cenovej ponuky

  Kontaktná osoba

  Ceny

Moduly
Cenovo zvýhodnené balíky
Internetová aktualizácia zvolených modulov

Cena spolu:
bez DPH

€ s DPH
V prípade záujmu o zakúpenie licencií pre viacerých lokálnych používateľov Vám na požiadanie vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.

  Poznámka

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP