ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
BTS CENOVÁ PONUKA

Cenová ponuka pre lokálnu verziu

  Určenie cenovej ponuky

  Kontaktná osoba

  Ceny

Moduly
Cenovo zvýhodnené balíky
Internetová aktualizácia zvolených modulov

Cena spolu:
bez DPH

€ s DPH
V prípade záujmu o zakúpenie licencií pre viacerých lokálnych používateľov Vám na požiadanie vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.

  Poznámka

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP