E-LEARNING
kurzy a cenník

Dostupné kurzy po zakúpení E-learningu

Kurz Slovenská verzia Anglická verzia
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – vedúci zamestnanci info
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – ostatní zamestnanci info
Ochrana pred požiarmi – vedúci zamestnanci info
Ochrana pred požiarmi – ostatní zamestnanci info
Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť info
Vodiči firemných ("referentských") motorových vozidiel info
Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou info
Oboznamovanie zamestnancov s civilnou ochranou info
Práca s chemickými látkami info
Poskytovanie prvej pomoci
nenahrádza prezenčné školenie
info
Oboznamovanie zamestnancov s GDPR info
Zásady informačnej bezpečnosti info

Individuálne kurzy

Pre klientov ponúkame možnosť spracovať kurzy podľa ich individuálnych požiadaviek.

kreslená postavička za počítačom má nápad

Cenník prístupov do základného balíka kurzov BOZP a OPP platný pre koncových používateľov

Ak máte záujem o objednanie prístupov, neváhajte nás kontaktovať.
Cena, fakturácia, zmluvné a ďalšie obchodné podmienky sa dojednávajú s klientom individuálne!

Informatívne porovnanie cien s inými podobnými produktmi

Počet používateľov Cena – INÉ PRODUKTY 1) Cena - BE-SOFT, a.s. 2)
 25 7,50 € až 9 € 7,20 €
 50 7 € až 9 € 6,80 €
 100 6 € až 9 € 6,20 €
 200 6 € až 8,50 € 5,80 €

1) Cena za používateľa za prístup k všetkým kurzom z ponuky počas jedného roka
2) Prepočítaná cena za používateľa za prístup k všetkým kurzom z ponuky. Zakúpený počet prístupov možno vyčerpať počas 2 rokov.

Čo je prístup ?

Jeden prístup umožňuje jedno preškolenie používateľa zo všetkých kurzov zo základného balíka kurzov BOZP a OPP.

Platnosť prístupov

Prístup je platný 2 roky od dátumu zakúpenia.
Nevyčerpané prístupy strácajú platnosť. Využívanie aplikácie pre správu E-learningu je možné iba v čase platnosti prístupov.
Aktuálne informácie o počte použitých prístupov a platnosti prístupov sú k dispozícii v aplikácii pre správu E-learningu.

Cena zahŕňa

  • aplikáciu pre správu E-learningu vo firme
  • prístup ku kurzom z aktuálnej ponuky E-learningových kurzov podľa potrieb používateľa
  • automatickú aktualizáciu obsahu a informovanie o zmenách
  • odborné poradenské služby

Prístup do vlastných kurzov, používanie vlastných kurzov

Ponúkame implementáciu Vami vytvoreného kurzu do nášho systému. Cena za implementáciu a správu vlastného kurzu v našom systéme sa stanovuje dohodou.
Ponúkame Vám spracovanie a implementáciu kurzu podľa Vašich špecifických požiadaviek. Cena za vytvorenie kurzu na podmienky Vašej spoločnosti sa stanovuje dohodou v závislosti od obsahu kurzu, požiadaviek na grafiku a i.
E-learning je poskytovaný na základe zmluvného vzťahu.
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP