E-LEARNING
kurzy a cenník

Dostupné kurzy po zakúpení E-learningu

Kurz Slovenská verzia Anglická verzia
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – vedúci zamestnanci info
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – ostatní zamestnanci info
Ochrana pred požiarmi – vedúci zamestnanci info
Ochrana pred požiarmi – ostatní zamestnanci info
Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť info
Vodiči firemných ("referentských") motorových vozidiel info
Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou info
Oboznamovanie zamestnancov s civilnou ochranou info
Práca s chemickými látkami info
Poskytovanie prvej pomoci
nenahrádza prezenčné školenie
info
Oboznamovanie zamestnancov s GDPR info
Zásady informačnej bezpečnosti info
Odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi info

Individuálne kurzy

Pre klientov ponúkame možnosť spracovať kurzy podľa ich individuálnych požiadaviek.

kreslená postavička za počítačom má nápad

Cenník prístupov do základného balíka kurzov BOZP a OPP platný pre koncových používateľov

Ak máte záujem o objednanie prístupov, neváhajte nás kontaktovať.
Cena, fakturácia, zmluvné a ďalšie obchodné podmienky sa dojednávajú s klientom individuálne!

Informatívne porovnanie cien s inými podobnými produktmi

Počet používateľov Cena – INÉ PRODUKTY 1) Cena - BE-SOFT, a.s. 2)
 25 7,50 € až 9 € 7,20 €
 50 7 € až 9 € 6,80 €
 100 6 € až 9 € 6,20 €
 200 6 € až 8,50 € 5,80 €

1) Cena za používateľa za prístup k všetkým kurzom z ponuky počas jedného roka
2) Prepočítaná cena za používateľa za prístup k všetkým kurzom z ponuky. Zakúpený počet prístupov možno vyčerpať počas 2 rokov.

Čo je prístup ?

Jeden prístup umožňuje jedno preškolenie používateľa zo všetkých kurzov zo základného balíka kurzov BOZP a OPP.

Platnosť prístupov

Prístup je platný 2 roky od dátumu zakúpenia.
Nevyčerpané prístupy strácajú platnosť. Využívanie aplikácie pre správu E-learningu je možné iba v čase platnosti prístupov.
Aktuálne informácie o počte použitých prístupov a platnosti prístupov sú k dispozícii v aplikácii pre správu E-learningu.

Cena zahŕňa

  • aplikáciu pre správu E-learningu vo firme
  • prístup ku kurzom z aktuálnej ponuky E-learningových kurzov podľa potrieb používateľa
  • automatickú aktualizáciu obsahu a informovanie o zmenách
  • odborné poradenské služby

Prístup do vlastných kurzov, používanie vlastných kurzov

Ponúkame implementáciu Vami vytvoreného kurzu do nášho systému. Cena za implementáciu a správu vlastného kurzu v našom systéme sa stanovuje dohodou.
Ponúkame Vám spracovanie a implementáciu kurzu podľa Vašich špecifických požiadaviek. Cena za vytvorenie kurzu na podmienky Vašej spoločnosti sa stanovuje dohodou v závislosti od obsahu kurzu, požiadaviek na grafiku a i.
E-learning je poskytovaný na základe zmluvného vzťahu.
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP