ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
Systémy manažérstva - ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001

Získajte kontrolu nad všetkými firemnými procesmi a konkurenčnú výhodu na trhu.

Našim cieľom je zabezpečiť, aby implementované systémy riadenia boli funkčné, účinné a "ušité" presne na mieru Vašej spoločnosti.

V rámci zavádzania systémov manažérstva a prípravy spoločnosti na certifikáciu Vám ponúkame:

  • úvodné školenia zamestnancov
  • úvodné analýzy stavu - analýza silných a slabých stránok spoločnosti
  • návrh opatrení
  • tvorbu informačných a propagačných materiálov
  • projekty účasti zamestnancov
  • projekt riadenia rizík
  • projekt vzdelávania a motivácie zamestnancov
  • návrh štruktúry riadenia kľúčových dokumentov
  • projekt neustáleho zlepšovania a iné
manažérka kreslí na tabuli grafy
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP