Informačný portál E-BTS
ebts.besoft.sk   

Aktuálne odborné informácie dostupné všade, kde sa práve nachádzate.

logo e-bts
Portál E-BTS je online alternatívou k softvéru BTS. Poskytuje možnosť prístupu k množstvu aktuálnych predpisov, dokumentov, článkov a ďalším informáciám z oblasti BOZP, OPP, CO a ŽP.

Dostupných je sedem samostatných sekcií:

Na ebts.besoft.sk nájdete:

Legislatívne predpisy v plnom a platnom znení (s možnosťou farebného zvýraznenia zmien)
Komentáre a výklady
Vzorovo vypracovanú dokumentáciu
Formuláre a tlačivá
Hodnotenie rizík v oblasti BOZP (vzorové posúdenia rizík jednotlivých činností)
Zoznamy chemických látok s informáciami o všeobecných a toxikologických vlastnostiach, o ochrane zamestnancov, doprave a pod.
Vzorovo vypracované testy pre jednotlivé druhy školení s prezenčnými listami a tabuľkami odpovedí

Diskusia

ikona diskusia

Okrem uvedených sekcií Vám portál E-BTS prináša možnosť riešiť rôzne odborné otázky prostredníctvom diskusného fóra.

Ak potrebujete odbornú radu od kolegov v praxi, alebo sa chcete podeliť s vlastnými skúsenosťami, Diskusia je tu pre Vás.

kreslená postavička zmätená

BTS alebo E-BTS?

Neviete sa rozhodnúť, ktoré riešenie je pre Vás vhodnejšie? Pripravili sme porovnanie oboch produktov a vysvetlenie hlavných rozdielov medzi nimi.


Porovnať BTS a E-BTS
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP