ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
BESOFT Online
zistiť viac   

Je praktická webová aplikácia vyvinutá na základe dlhoročných skúseností pre firemných zákazníkov a dodávateľov BOZP.

Charakteristika aplikácie
BESOFT Online

Aplikácia je určená predovšetkým na poskytovanie informácií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP), životného prostredia (ŽP) a civilnej ochrany (CO) a na evidenciu a spracúvanie dát zadaných používateľmi, tvorbu praktických prehľadov, zostáv a pod.
Ide o modulárny systém, ktorý sa skladá zo samostatných modulov podľa aktuálnej ponuky.

Ponuka modulov:


Porovnanie so softvérom BTS

Softvér BTS BESOFT Online
Viazanosť licencie na konkrétny počítač
Nutnosť inštalácie softvéru
Viazanosť na OS Windows
Dostupnosť v rôznych jazykových verziách
Zdieľanie dát medzi používateľmi Len v rámci firemnej siete Kdekoľvek s prístupom k internetu
Možnosť poskytnutia prístupu k dátam pre svojich klientov
Prehľady a štatistiky na ľubovoľnej úrovni organizačnej štruktúry

Cenník modulov BESOFT Online

Modul Štandard Biznis
  Bezpečnosť a ochrana zdravia
1. používateľ 99,50 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 60 € / 12 mesiacov
1. používateľ 99,50 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 60 € / 12 mesiacov
  Ochrana pred požiarmi
1. používateľ 99,50 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 60 € / 12 mesiacov
1. používateľ 99,50 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 60 € / 12 mesiacov
  Životné prostredie
1. používateľ 99,50 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 60 € / 12 mesiacov
1. používateľ 99,50 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 60 € / 12 mesiacov
  Civilná ochrana
1. používateľ 85,00 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 45 € / 12 mesiacov
1. používateľ 85,00 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 45 € / 12 mesiacov
  Riziká
1. používateľ 150,00 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 30 € / 12 mesiacov
1. používateľ 200,00 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 50 € / 12 mesiacov
  Zamestnanci
1. používateľ 250,00 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 40 € / 12 mesiacov
1. používateľ 350,00 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 60 € / 12 mesiacov
  Úrazy
1. používateľ 150,00 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 30 € / 12 mesiacov
1. používateľ 200,00 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 50 € / 12 mesiacov
ikona modulu chemické látky Chemické látky
1. používateľ 50,00 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 35 € / 12 mesiacov
1. používateľ 50,00 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 35 € / 12 mesiacov
  Technické zariadenia
1. používateľ 250,00 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 40 € / 12 mesiacov
1. používateľ 350,00 € / 12 mesiacov
každý ďalší používateľ 60 € / 12 mesiacov

Ceny sú uvedené bez DPH

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP