ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
E-KLIENT

Existuje jednoduché pravidlo, ale dôležité pravidlo: Vždy ľuďom dávajte viac ako očakávajú.

Nelson Boswell
logo eklient

Aplikácia E-klient je jedinečný klientsky systém zameraný na

 • komplexnú evidenciu informácií a riadenie činností pri poskytovaní služieb BOZP, OPP, PZS (vrátane lekárskych prehliadok) pre klienta
 • aktuálne informácie o stave BOZP, PO a PZS, kontrolu výkonov, podporu efektívnej spolupráce

Súčasťou aplikácie je

 • evidencia pre prevádzky klienta, zlúčenie viacerých evidencií
 • zoznam zamestnancov s požadovanými údajmi
 • termíny a harmonogramy školení a lekárskych prehliadok (absolvované, plánované)
 • faktory práce a odborné činnosti, kategorizáciu prác, posudky z lekárskych preventívnych prehliadok
 • objednávanie na lekárske preventívne prehliadky
obrazovka notebooku
osoba pracujúca s počítačom
 • dokumentácia pre jednotlivé prevádzky
 • prehľady zistených nedostatkov (pri kontrole, alebo komplexný prehľad, fotodokumentácia)
 • návrh nápravných opatrení a termínov pre ich odstránenie
 • kontakty na jednotlivé zainteresované osoby zmluvných strán
 • evidencia vykonaných činností u klienta dodávateľom (záznamy o činnosti dodávateľa, dodacie listy)
 • harmonogramy / plány činnosti dodávateľa u klienta a ďalšie.
Systém má k dispozícii možnosť definovať požadované užívateľské práva pre zainteresované osoby, umožňuje rôzne formy exportovateľných výstupov, tvorby prehľadov, plánov a pod.

V prípade záujmu o viac informácií nás prosím kontaktujte.

Poznámka:
Elektronický systém E-klient je produktom spoločnosti BE-SOFT, a.s., ktorá je vlastníkom a vykonávateľom kompletných autorských práv k nemu. Systém je prevádzkovaný na zabezpečenej internetovej stránke, na serveroch poskytovateľa.
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP