ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
PROTIVÝBUCHOVÁ PREVENCIA

Zamestnávateľ je povinný vykonávať prevenciu a ochranu pred výbuchom opatreniami, ktoré zabránia vytvoreniu alebo iniciácii výbušnej atmosféry a zmiernia účinky výbuchu tak, aby sa zaistila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

vyňaté zo zákona
V rámci realizácie projektov ochrany pred výbuchom kladieme dôraz na odborný realizátorský tím v spolupráci s renomovanými odborníkmi pre danú oblasť.
V oblasti prevencie a ochrany pred výbuchom Vám ponúkame komplexné posúdenie rizika výbuchu so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa pracovných činností. Pri posudzovaní rizika výbuchu zohľadňujeme aj priestory, ktoré sú, alebo môžu byť otvormi prepojené s priestormi, v ktorých sa môže vyskytnúť výbušná atmosféra.
podnik po priemyselnej havárii
Primárnym krokom pri realizácii projektov ochrany pred výbuchom je správne určenie potenciálnych zdrojov úniku a určenie iniciačných zdrojov.

Pri realizácii projektu naša spoločnosť využíva softvérové aplikácie, ktoré slúžia najmä na výpočet rýchlosti úniku látky / šírenia látky v priestore, výpočet prúdenia vzduchu v priestore, určenie času trvania výbušnej atmosféry a tiež určenie zóny výbušnosti / klasifikáciu priestorov.

Výstupná dokumentácia z projektu obsahuje všetky potrebné náležitosti v zmysle platnej legislatívy.
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP