ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
ODBORNÁ PRÍPRAVA OSÔB PRI PRÁCI S DIIZOKYANÁTMI

Školenie je určené pre zamestnancov a SZČO, ktorí budú používať diizokyanáty pre priemyselné a profesionálne použitie. Pred začatím práce absolvujú odbornú prípravu a opakovanú odbornú prípravu vo frekvencii minimálne raz za 5 rokov, v rozsahu troch možných úrovní:

  • A - Všeobecná odborná príprava
  • B - Stredne pokročilá odborná príprava
  • C - Pokročilá odborná príprava

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravuje povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť odbornú prípravu pre:

  • všetkých zamestnancov, ktorí sú pri práci exponovaní diizokyanátom (ak koncentrácia diizokyanátov jednotlivo a spolu je 0,1 hm. % alebo viac),
  • vedúceho zamestnanca, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností,
  • fyzické osoby – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a sú pri práci exponované diizokyanátom.

Absolvovať odbornú prípravu osôb pri práci s diizokyanátmi (ďalej len „odborná príprava“ dištančnou formou vzdelávania (E-learningom) na našom portáli www.elearning.besoft.sk.

Výhody absolvovania odbornej prípravy prostredníctvom E-learningu

Pohodlnosť

Flexibilita

Finančná úspora
  • Odbornú prípravu môžete absolvovať z domova, z práce, alebo odkiaľkoľvek, kde máte prístup na internet
  • Vzdelávanie je možné kedykoľvek prerušiť a vrátiť sa k nemu, kedy vám to bude vyhovovať. Navyše nemusíte čakať na presný dátum otvorenia klasického kurzu.
  • Absolvovanie elektronického kurzu je cenovo výhodnejšie ako jeho prezenčná forma
  • Cena kurzu je 20 € bez DPH
Postup a spôsob odbornej prípravy osôb pri práci s diizokyanátmi je uvedený v nasledujúcej podstránke:   Ako to funguje
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP