ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
SPRACOVANIE HYGIENICKÝCH ZÁSAD KRÍZOVÝCH PLÁNOV
PORADENSTVO

Spoločnosť BE–SOFT a.s. ponúka možnosť vypracovania dokumentu – Hygienických a protiepidemických opatrení/krízových plánov pre spoločnosti na zabránenie šírenia koronavírusu SARS CoV-2 a ochorenia COVID-19, aby Vaše pracovisko bolo bezpečným miestom pre všetkých Vašich zamestnancov. Zároveň ponúkame možnosť vypracovania Krízového plánu pre potravinárske prevádzky v zmysle uznesenia vlády SR č.111.

Tieto hygienické opatrenia budú vypracované priamo pre Vašu spoločnosť, kde zohľadníme všetky špecifikácie Vašej spoločnosti, aby Ste nami odporúčané opatrenia mohli čo v najlepšej miere implementovať na svoje pracoviská.

Tieto opatrenia sa vypracovávajú na základe všetkých doposiaľ dostupných informácii a v prípade zistenia nových informácii, ktoré by mohli mať vplyv na vyššiu elimináciu šírenia koronavírusu SARS CoV–2 a ochorenia COVID-19, Vám budeme vypracované hygienické opatrenia aktualizovať podľa posledných dostupných a aktuálnych informácii.

Taktiež Vám ponúkame poradenstvo pri zabezpečovaní nami navrhnutých opatrení.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte. Po oslovení Vás budeme kontaktovať pre poskytnutie ďalších informácii a cenovej ponuky.


Kontakt na zasielanie požiadaviek:

 055 / 720 16 10
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP