OZNAMY

Povinná odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi

E-learning

Termín zabezpečenia odbornej prípravy:

V zmysle nariadenia REACH sú zamestnávatelia, ktorých zamestnanci vykonávajú

prácu s diizokyanátmi a SZČO, ktorí vykonávajú prácu s diizokyanátmi, povinní zabezpečiť

odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi najneskôr od 24. augusta 2023.

Absolvovujte odbornú prípravu osôb pri práci s diizokyanátmi dištančnou formou vzdelávania (E-learningom) na našom portáli www.elearning.besoft.sk.

Viac informácií a prihláška »

 

pridané: 16.07.2023

Najnovšie oznamy

  Povinná odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi
16.07.2023
E-learning
Zobraziť viac 
  Aktualizačná odborná príprava pre bezpečnostných technikov
04.07.2023
Viac informácií a prihláška - Bratislava »

Viac informácií a prihláška - Košice »
Zobraziť viac 
  Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
04.07.2023
Viac informácií a prihláška - Bratislava »

Viac informácií a prihláška - Košice »

 
Zobraziť viac 
  Príprava na skúšky pre BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV
24.03.2023
Webinár zo záznamu
pod záštitou Národného inšpektorátu práce

Viac informácií a prihláška »
Zobraziť viac 
  Novinka v aplikácii BESOT Online
01.07.2021
V aplikácii BESOFT Online je dostupný nový modul Technické zariadenia pre evidenciu TZ / VTZ, sledovanie termínov revízií a omnoho viac.
Zobraziť viac 
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP