ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Základné školenie obsluhy motorových vozíkov
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
17.06.2024

Koniec
21.06.2024
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
29 až 50 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
preukaz
Ďalšie informácie

Získajte preukaz obsluhy motorových vozíkov zadarmo prostredníctvom projektu "Zručnosti pre trh práce 2024", ktorý je určený pre

  • zamestnaných, nezamestnaných, mamičky na MD, ale aj študentov
  • ľudí, ktorí sa chcú lepšie uplatniť na trhu práce
  • ľudí, ktorí chcú zmeniť prácu, kde budú potrebovať nové vedomosti

Po prihlásení sa na školenie nasleduje registrácia, prihlásenie, vyplnenie požadovaných tlačív a ich doručenie na Úrad práce. So všetkým Vám radi pomôžeme. s
V prvom kroku sa ako zamestnaný jednotlivec musíte zaregistrovať na ktoromkoľvek Úrade práce ako Záujemca o zamestnanie (ZoZ) (emailom, alebo osobne) zaslaním registračného formulára.
Ak ste už v evidencii Úradu práce ako nezamestný uchádzač o zamestnanie, tento krok pre Vás neplatí.

Na základe Vášho prihlásenia, Vám pripravíme Potvrdenie poskytovateľa vzdelávania/rekvalifikácie a spolu s prílohami zašleme na Vašu adresu.
Stiahnite si Žiadosť, ktorú Vám v prípade potreby pomôžeme vyplniť.
Žiadosť spolu s potvrdením odovzdáte na Úrade práce, kde ste evidovaný/á a do 30 dní dostanete vyjadrenie o schválení/neschválení príspevku.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom kurzov nás kontaktujte telefonicky na 055/7201614 alebo emailom na skolenia@besoft.sk.
Po absolvovaní kurzu, vykonaní teoretickej a praktickej skúšky, bude účastníkom vydaný preukaz obsluhy motorových vozíkov.

Školenie organizujeme na základe oprávnenia Národného inšpektorátu práce, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky č. 356/2007 Z.z. o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti a STN 26 8805.

Školenie je rozdelené na teoretickú a praktickú časť:
Teoretická časť v trvaní 16 – 25 hodín so zameraním na konštrukciu a funkciu motorového vozíka, prevádzku motorového vozíka, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s motorovým vozíkom, základné pravidlá poskytovania prvej pomoci.
Praktická časť v trvaní 12 – 22 hodín so zameraním na prípravu a používanie motorového vozíka, manipuláciu s materiálom, kontrolu, údržbu a opravy motorového vozíka.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu:                   BE – SOFT a.s., Krakovská 23, Košice

Účastnícky poplatok:                     92,50 € bez DPH; 111,00 € s DPH 20%

Prezentácia:                                    17.6.2024 o 8.00 hod.

Rozsah kurzu:                                 29 - 50 hodín

Účastnícky poplatok:                     je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

 

Podmienky účasti: vek minimálne 18 rokov, zdravotná spôsobilosť (lekársky posudok na činnosť obsluhy motorových vozíkov, nie starší ako 6 mesiacov).

Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť.

Informácie: Ing. Miriam Kyseľová, tel.: 055/720 16 14, kyselova@besoft.sk

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP