ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
OZNAMY

Novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

27.6.2024 - ONLINE WEBINÁR »
Ochrana zdravia pri práci s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom

Dňa 1. júna 2024 nadobudli účinnosť  legislatívne úpravy súvisiace s ochranou zdravia pri práci s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom.

Program:

  • Implementácia EÚ legislatívy do legislatívy SR
  • Reprodukčne toxické faktory v legislatíve SR
  • Povinnosti zamestnávateľov
  • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
  • Prísnejšie najvyššie prípustné expozičné limity  (NPEL) v pracovnom ovzduší pre vybrané chemické látky s karcinogénnymi účinkami, mutagénnymi účinkami alebo reprodukčne toxickými účinkami
27.6.2024 - ONLINE WEBINÁR »
pridané: 05.06.2024

Najnovšie oznamy

  Novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
05.06.2024

27.6.2024 - ONLINE WEBINÁR »
Ochrana zdravia pri práci s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom

Zobraziť viac 
  Základné školenie obsluhy motorových vozíkov - ZADARMO
14.05.2024
17.6.2024 v Košiciach
Zobraziť viac 
  Získajte odbornú spôsobilosť bezplatne
22.04.2024

Zručnosti pre trh práce 2024 »

Zobraziť viac 
  Nový e-learningový systém
10.01.2024
Prinášame Vám nový e-learning vhodný pre firmy aj dodávateľov služieb BOZP. Vrátane možnosti elektoronického podpisovania záznamov.
Zobraziť viac 
  Povinná odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi
16.07.2023
E-learning
Zobraziť viac 
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP