OZNAMY

ONLINE KONFERENCIA - Zmeny v legislatíve o BOZP od 1.1.2023

25.11.2022
Zmeny v legislatíve o BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI od 1.1.2023

Cieľom online konferencie je oboznámiť bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, bezpečnostnotechnické služby, pracovné zdravotné služby, zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov s aktuálnymi zmenami v legislatíve o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Lektori:
Ing. Stanislav Krajňák, PhD.,
Národný inšpektorát práce - Riaditeľ odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci NIP
MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, Úrad verejného zdravotníctva SR - Odbor preventívneho pracovného lekárstva  ÚVZ SR
Viac informácií, program a prihláška »
pridané: 03.11.2022

Najnovšie oznamy

  ONLINE KONFERENCIA - Zmeny v legislatíve o BOZP od 1.1.2023
03.11.2022
25.11.2022
Zmeny v legislatíve o BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI od 1.1.2023
Zobraziť viac 
  Seminár v Bratislave
18.10.2022

13.12.2022 »
Zákon o odpadoch - zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva

Zobraziť viac 
  Technik požiarnej ochrany
26.08.2021

Aktualizačná odborná príprava

Zobraziť viac 
  Novinka v aplikácii BESOT Online
01.07.2021
V aplikácii BESOFT Online je dostupný nový modul Technické zariadenia pre evidenciu TZ / VTZ, sledovanie termínov revízií a omnoho viac.
Zobraziť viac 
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP