OZNAMY

Seminár v Bratislave

8.2.2023 »
Zákon o odpadoch - zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva
VIAC INFORMÁCIÍ A PRIHLÁŠKA »

Naša spoločnosť už tradične dva krát do roka  organizuje úspešný seminár k zákonu o odpadoch a súvisiacej legislatíve. Na seminári sa dozviete "všetko čo potrebujete vedieť", aby ste sa vyznali v často sa meniacej  legislatíve.

Pozývame Vás na seminár, kde sa dozviete o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva. Ponúkame možnosť zhrnúť si aplikáciu problematiky odpadov už v platných novelách Zákona o odpadoch, ako aj možnosti zavedenia do praxe noviel zákona o odpadoch,ktoré budú priebežne počas jesene 2022 prijaté. V kontexte zmien, ktoré nastali a pripravujú sa, si prejdeme požiadavky v kontexte ISOHu, nastávajúce ohlasovacie povinnosti, prípadne iné nejasnosti, ktoré sa Vám počas roka vyskytli.

Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu zmien a celú problematiku si ozrejmiť. Môžete si priniesť vlastnú agendu odpadov alebo čokoľvek, s čím potrebujete poradiť, riešiť sa budú aj Vaše konkrétne problémy a otázky. Seminár je určený pre držiteľov odpadov, výrobcov vyhradených výrobkov, firmy, ktoré nakladajú s odpadmi a širokú odbornú verejnosť.

Odborný program je členený na  dve časti :  

1. časť – prehľad legislatívnych zmien platných a pripravovaných,stavebné odpady, vrátane vykonávacej vyhlášky (účinná od 25.10.2022), pripravované zmeny v evidencii odpadov + ISOH (účinné od 1.1.2024)

2. časť – aplikácia zmien v nadväznosti na novelizácie zákona o odpadoch v priebehu roka 2022, prihlásenie do ISOH,  evidencia odpadov (softwarová aplikácia BTS), kontrola evidencie odpadov, ohlásení o odpadoch.


Lektorka:

 Mgr. Ing. Zuzana Balková je konzultantka a externá poradkyňa v problematike ŽP s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek v uvedenej oblasti, „stará sa“ o rubriku evidenčné a ohlasovacie povinnosti na Odpady-portál.  Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie. Účastníkom poskytne informácie o novom zákone o odpadoch v súvislosti s praktickými príkladmi, návodmi a riešeniami konkrétnych problémov praxe.

pridané: 18.10.2022

Najnovšie oznamy

  DIIZOKYANÁTY
24.03.2023

Odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi

19.4.2023 v Košiciach »
22.5.2023 v Bratislave »
Zobraziť viac 
  Príprava na skúšky pre BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV
24.03.2023
Webinár zo záznamu
pod záštitou Národného inšpektorátu práce

Viac informácií a prihláška »
Zobraziť viac 
  Novinka v aplikácii BESOT Online
01.07.2021
V aplikácii BESOFT Online je dostupný nový modul Technické zariadenia pre evidenciu TZ / VTZ, sledovanie termínov revízií a omnoho viac.
Zobraziť viac 
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP