OZNAMY

WEBINÁR:

Aké zmeny v legislatíve OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI priniesol rok 2020
3.12.2020

AKÉ ZMENY V LEGISLATÍVE OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI PRINIESOL ROK  2020

 Na webinári Vám lektorka poskytneme prehľad všetkých legislatívnych zmien v oblasti ochrany zdravia pri práci za rok 2020. Cieľom webinára je oboznámiť bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, bezpečnostnotechnické služby, verejných zdravotníkov, pracovné zdravotné služby, lektorov BOZP,  zamestnávateľov , zástupcov zamestnancov a odbornú verejnosť s aktuálnymi zmenami v legislatíve ochrany zdravia pri práci .
Lektorka:     MUDr. Ľudmila Ondrejková, MP Odbor preventívneho pracovného lekárstva, Úrad verejného zdravotníctva SR

pridané: 12.11.2020

Najnovšie oznamy

  Technik požiarnej ochrany
26.08.2021

Nové termíny:
Základná odborná príprava
Aktualizačná odborná príprava

Zobraziť viac 
  Novinka v aplikácii BESOT Online
01.07.2021
V aplikácii BESOFT Online je dostupný nový modul Technické zariadenia pre evidenciu TZ / VTZ, sledovanie termínov revízií a omnoho viac.
Zobraziť viac 
  kvalifikačný kurz
22.07.2018
ONLINE  Základný kurz bezpečnostných technikov 3.10. - 4.11.2022
Prihlásiť sa
 
Zobraziť viac 
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP