ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov
Odborné kurzy o BOZP

Začiatok:
30.09.2024

Koniec
25.10.2024
Miesto konania
Iné
online
Rozsah školenia
176 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
Doklad o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti BOZP pre BT
Ďalšie informácie

Odbornú prípravu v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov realizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Odborná príprava je určená pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať činnosť bezpečnostného technika. Odbornú prípravu realizujeme kombinovanou formou prezenčného a dištančného štúdia e-learningom. Cieľom odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov a naučiť ich vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP. Po absolvovaní odbornej prípravy sa účastníci hlásia na skúšku na Národný inšpektorát práce (NIP). Po úspešnom vykonaní písomnej a ústnej skúšky vydá inšpektorát práce osvedčenie bezpečnostného technika.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.

ONLINE forma:

1. Sústredenie 30.9.2024 – 4.10.2024

2. Sústredenie 14.10.2024 – 18.10.2024

E-learningová forma:

1. Časť 7.10.2024 – 11.10.2024

2. Časť 21.10.2024 – 25.10.2024

Organizačné pokyny:

Miesto konania odbornej prípravy: ONLINE cez MS TEAMS

Účastnícky poplatok: 460 € bez DPH; 552 € s DPH 20%

Účastnícky poplatok s poskytnutou zľavou*: 430 € bez DPH; 516 € s DPH 20%

*Zľavu poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany (dokladovať kópiu osvedčenia spolu s prihláškou)

Akciová cena: využite akciovú cenu balíkov školení z ponukového listu

Prezentácia: 30.9.2024 od 7.45 - 8.00 hod.

Rozsah odbornej prípravy: 176 hodín - 2x týždenné sústredenie na online štúdiu

Program odbornej prípravy: Program kurzu bude účastníkom poskytnutý pri prezentácii

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie – dokladovať fotokópiu.

Po absolvovaní odbornej prípravy získajú účastníci doklad o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov s celoslovenskou platnosťou. Následne sa hlásia na skúšku na Národný inšpektorát práce (NIP).

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, link s platnými legislatívnymi predpismi.

BONUS 1

V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene odbornej prípravy.

BONUS 2

Účastníci dostanú link s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentmi

Prihláste sa on-line. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail. Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Informácie: Ing. Miriam Kyseľová, 055 720 16 14, kyselova@besoft.sk

Pre zmluvných klientov platia nižšie ceny - Zoznam školení a cenník
460,00 € bez DPH
552,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
430,00 € bez DPH
516,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP