ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

BALÍK č.1 - Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov + Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Všeobecné školenia o BOZP

Začiatok:
30.09.2024

Koniec
08.11.2024
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
176 hodín + 120 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti BOZP pre BT+Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy TPO
Ďalšie informácie

Odborná príprava v oblasti BOZP pre BT - online
Odbornú prípravu v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov realizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Odborná príprava je určená pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať činnosť bezpečnostného technika. Odbornú prípravu realizujeme kombinovanou formou online a dištančného štúdia e-learningom. Cieľom odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov a naučiť ich vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP.

ONLINE forma:
1. Sústredenie 30.09.2024 – 4.10.2024   2. Sústredenie 14.10.2024 – 18.10.2024

E-learningová forma:
1. Časť 07.10.2024 – 11.10.2024
2. Časť 21.10.2024 – 25.10.2024

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.

1. Sústredenie 07.10.2024 - 11.10.2024   2. Sústredenie 21.10.2024 - 25.10.2024  3. Sústredenie 04.11.2024 - 08.11.2024

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.
720,00 € bez DPH
864,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP