ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Kurz prvej pomoci
Odborné kurzy/prípravy v oblasti ochrany zdravia

Začiatok:
19.09.2024

Koniec
19.09.2024
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
8 hodín
Kontaktná osoba
Mgr. Sláva Poláčková
0911 650 622
polackova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní
Ďalšie informácie

Dovoľujeme si Vás pozvať na kurz prvej pomoci, ktorý je potrebné vykonať v zmysle § 8 ods. (1) písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 398/2010 Z.z. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodín. Cieľom kurzu je získať vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci na pracovisku. Po úspešnom absolvovaní skúšok bude účastníkom vydané potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu vydané v zmysle vyhl. č. 398/2010 Z.z..

Organizačné pokyny:
Miesto konania kurzu:      BE–SOFT, a.s., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
Účastnícky poplatok:         35,00 € bez DPH; 42,00 € s DPH 20%
Účastnícky poplatok pre  
zmluvných klientov*:        30,00 € bez DPH; 36,00 € s DPH 20%
*Zmluvní klienti sú klienti, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb.
Prezentácia:                        19.09.2024
Rozsah kurzu:                      od 8.00 – 15.30 hod. (8 vyučovacích hodín)
Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet  IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO
BE – SOFT a. s. je platcom DPH
Po vykonaní školenia a úspešnom absolvovaní skúšok bude účastníkom vydané potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu vydané v zmysle vyhl. č. 398/2010 Z.z.
Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.
Informácie: Mgr. Sláva Poláčková, tel.: 0911 650 622, polackova@besoft.sk

35,00 € bez DPH
42,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
30,00 € bez DPH
36,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP