ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia - ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018
Všeobecné školenia o BOZP

Začiatok:
16.02.2024

Koniec
16.02.2024
Miesto konania
Iné
online
Rozsah školenia
3 hodiny
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
Certifikát interného auditora
Ďalšie informácie

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom znalosti o požiadavkách normy ISO 45001:2018 a o základných princípoch systémov manažérstva BOZP. Účastník získa informácie o praktickej aplikácií týchto požiadaviek a postupoch ich overovania formou interných auditov vykonávaných podľa princípov popísaných v norme ISO 19011:2018.
Kurz je určený pre pracovníkov zodpovedných za budovanie a udržiavanie systémov manažérstva BOZP, pre pracovníkov zodpovedných za výkon interných auditov, ako aj pre všetkých ostatných pracovníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s požiadavkami noriem ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018.


 

60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
50,00 € bez DPH
60,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP