ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Odborné kurzy/prípravy o OPP

Začiatok:
11.03.2024

Koniec
12.04.2024
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
120
Kontaktná osoba
Ing. Martina Renčová
0903 806 673
rencova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie o absolvovaní
Ďalšie informácie
1. Sústredenie 11.03.2024 – 15.03.2024
2. Sústredenie 19.03.2024 – 25.03.2024
3. Sústredenie 08.04.2024 – 12.04.2024                                                                                        

Kurz je určený:

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.

BONUS: Softvérová aplikácia, pomocou ktorej si účastníci môžu overovať vedomosti formou elektronických testov a ktorá ich dokonale pripraví na ústnu časť skúšky z otázok vydaných pokynom prezídia HaZZ č. 20/2015 v znení pokynu č. 25/2015, novela č. 9/2018 a novela č. 10/2023.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a.s., Krakovská 23, Košice

Účastnícky poplatok: 330 € bez DPH; 396 € s DPH 20%

Účastnícky poplatok pre zmluvných klientov*: 300 € bez DPH; 360 € s DPH 20% 

*Zľavu poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti kurz bezpečnostných technikov (dokladovať kópiu osvedčenia spolu s prihláškou).

Prezentácia: 11.03.2024 8:00 hod.

Rozsah kurzu: 120 hodín

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke.)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: ukončené stredoškolské vzdelanie

Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál.

Prihláste sa on-line do 08.03.2024

Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.

Informácie: Ing. Martina Renčová, tel.: 055/720 16 14, rencova@besoft.sk

330,00 € bez DPH
396,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
300,00 € bez DPH
360,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP