ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Zákon o odpadoch - otázky a odpovede
Semináre

Začiatok:
09.04.2024

Koniec
09.04.2024
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
8.30 - 15.30
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Vydaný doklad
-
Ďalšie informácie

Naša spoločnosť už tradične dva krát do roka  organizuje úspešný seminár k zákonu o odpadoch a súvisiacej legislatíve. Na seminári sa dozviete "všetko čo potrebujete vedieť", aby ste sa vyznali v často sa meniacej  legislatíve.

Pozývame Vás na seminár, kde sa dozviete o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva. Ponúkame možnosť zhrnúť si aplikáciu problematiky odpadov už v platných novelách Zákona o odpadoch, ako aj možnosti zavedenia do praxe noviel zákona o odpadoch,ktoré budú priebežne  prijaté. V kontexte novelizácií, ktoré boli vyhlásené v Zbierke zákonov a aj tie, ktoré sa pripravujú,  si prejdeme aj prípradné iné nejasnosti, ktoré sa Vám v uplynulom období vyskytli.

Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu zmien a celú problematiku si ozrejmiť. Môžete si priniesť vlastnú agendu odpadov alebo čokoľvek, s čím potrebujete poradiť, riešiť sa budú aj Vaše konkrétne problémy a otázky. Seminár je určený pre držiteľov odpadov, výrobcov vyhradených výrobkov, firmy, ktoré nakladajú s odpadmi a širokú odbornú verejnosť.

Odborný program je členený na  dve časti :  

1. časť – najčastejšie problémy v apliačnej praxi v nadväznosti na novelizácie zákona o odpadoch, kontrola evidencie odpadov, ohlásení odpadoch

2. časť – vyhradené výrobky, kto je výrobcom. Spôsoby plnenia vyhradených povinností výrobcu. Aplikácia zmien v nadväznosti na novelizácie zákona o odpadoch, vyhradené výrobky - obaly, elektro, batérie, akumulátory


Lektorka:

 Mgr. Ing. Zuzana Balková  sa venuje poradenstvu v obslasti životného prostredia , špecializuje sa na problematiku odpadového hospodárstva, s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek. Problematikou životného prostredia v priemyselných podnikoch  sa zaoberá od roku 1998. Spravuje rubriku  evidenčné a ohlasovacie povinnosti na Odpady-portál a odpovedá na otázky v časopise Odpady - otázky a odpovede z praxe.  Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie. Účastníkom poskytne informácie o zmenách v zákone o odpadoch v súvislosti s praktickými príkladmi, návodmi a riešeniami konkrétnych problémov praxe.
 


 
140,00 € bez DPH
168,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP