ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Balík č.2 - Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov a kurz LEKTOR
Všeobecné školenia o BOZP

Začiatok:
15.05.2024

Koniec
14.06.2024
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
176 hodín + 100 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti BOZP pre BT+ Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu
Ďalšie informácie

Odborná príprava v oblasti BOZP pre BT - online
Odbornú prípravu v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov realizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Odborná príprava je určená pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať činnosť bezpečnostného technika. Odbornú prípravu realizujeme kombinovanou formou online a dištančného štúdia e-learningom. Cieľom odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov a naučiť ich vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP.

ONLINE forma:
1. Sústredenie 20.05.2024 –24.05.2024   2. Sústredenie 10.06.2024 – 14.06.2024

E-learningová forma:
1. Časť 27.05.2024 – 31.05.2024
2. Časť 03.06.2024 – 07.06.2024Kurz LEKTOR
Kurz „Lektor“ je určený pre osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností. Je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých. Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. (4) ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. Kurz „Lektor“ je akreditovaný MŠ SR a jeho rozsah je 100 hodín, z toho prezenčne 52 hodín a dištančne 48 hodín.
prezenčná forma: 15.05.2024 – 17.05.2024; 29.05.-30.05.2024 Overovanie vedomostí: 31.05.2024


Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.

600,00 € bez DPH
720,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP