DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
24.11.2023

Koniec
24.11.2023
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
10 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Martina Timárová
0911 650 848
timarova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie
Vzdelávací program je určený pre osoby, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti   na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods.3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (povinnosť absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu).
 
Cieľom aktualizačnej odbornej prípravy je informovať o aktuálnej platnej legislatíve a aktuálnych zmenách v oblasti bezpečného vykonávania činností spojených s odborným využitím veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí a obchodovaní s nimi.
 
60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
55,00 € bez DPH
66,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP