ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Balík č.2 - Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov a kurz LEKTOR
Všeobecné školenia o BOZP

Začiatok:
02.10.2023

Koniec
08.12.2023
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
176 hodín + 100 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti BOZP pre BT+ Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu
Ďalšie informácie

Odborná príprava v oblasti BOZP pre BT - online
Odbornú prípravu v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov realizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Odborná príprava je určená pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať činnosť bezpečnostného technika. Odbornú prípravu realizujeme kombinovanou formou online a dištančného štúdia e-learningom. Cieľom odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov a naučiť ich vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP.
ONLINE forma:
1. Sústredenie 02.10.2023 – 06.10.2023    2. Sústredenie 16.10.2023 – 20.10.2023

E-learningová forma:
1. Časť 09.10.2023 – 13.10.2023
2. Časť 23.10.2023 – 27.10.2023

Kurz LEKTOR
Kurz „Lektor“ je určený pre osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností. Je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých. Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. (4) ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. Kurz „Lektor“ je akreditovaný MŠ SR a jeho rozsah je 100 hodín, z toho prezenčne 52 hodín a dištančne 48 hodín.
prezenčná forma: 22.11.2023 – 24.11.2023; 07.12.-2023 Overovanie vedomostí: 08.12.2023
+ 1 deň online forma

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.

555,00 € bez DPH
666,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP