DETAIL AKCIE

BALÍK č.3 - Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov + Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany + kurz LEKTOR
Všeobecné školenia o BOZP

Začiatok:
02.10.2023

Koniec
21.11.2023
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
276 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
Doklad o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti BOZP pre BT+Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy TPO+potvrdenie lektor
Ďalšie informácie

BALÍK č.3 - Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov + Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany + Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu

 

842,50 € bez DPH
1,011,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP