DETAIL AKCIE

BALÍK č.2 - Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov + kurz LEKTOR
Všeobecné školenia o BOZP

Začiatok:
02.10.2023

Koniec
20.11.2023
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
176 hodín + 100 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti BOZP pre BT+ Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu
Ďalšie informácie

Balík č.2 - Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov + kurz LEKTOR

 

555,00 € bez DPH
666,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP