DETAIL AKCIE

BALÍK č.1 - Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov + Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Všeobecné školenia o BOZP

Začiatok:
02.10.2023

Koniec
21.11.2023
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
176 hodín + 120 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti BOZP pre BT+Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy TPO
Ďalšie informácie

BALÍK č.1 - Odborná príprava v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov + Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

 

690,83 € bez DPH
829,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP