ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Kurz LEKTOR
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
22.11.2023

Koniec
08.12.2023
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
100 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Vydaný doklad
Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu
Ďalšie informácie

Prezenčná forma:
22.11.2023 – 24.11.2023, 07.12.2023
+ 1 deň online
Overovanie vedomostí: 8.12.2022

Kurz je určený:
Kurz „Lektor“ je určený pre osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností. Je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých. Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. (4) ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. Kurz „Lektor“ je akreditovaný MŠ SR a jeho rozsah je 100 hodín, z toho prezenčne 52 hodín a dištančne 48 hodín.

Podmienky účasti:  stredoškolské vzdelanie.

Organizačné pokyny:
Miesto konania kurzu:      BE – SOFT a.s., Astrová 2/A, Bratislava
Účastnícky poplatok:         185 € bez DPH; 222 € s DPH 20%
Účastnícky poplatok pre
zmluvných klientov*:       160 € bez DPH; 192 € s DPH 20%      
*Zľavu poskytujeme aj účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti  základný kurz bezpečnostných technikov alebo základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany
Prezentácia:                         22.11.2023  od 8.45 - 9.00 hod.                             
Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo  vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)
Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO
BE – SOFT a. s. je platcom DPH
V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, občerstvenie
Prihláste sa on-line do 18.11.2023.
Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.
Informácie: PhDr. Slávka Šamudovská, tel.: 0911 650 749, samudovska@besoft.sk

185,00 € bez DPH
222,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
160,00 € bez DPH
192,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP