ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK - PRÍPRAVA NA SKÚŠKY - záznam
Semináre

Rozsah školenia
4,5 hodiny
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Ďalšie informácie

Pod záštitou Národného inšpektorátu práce

Webinár je určený pre bezpečnostných technikov a pre absolventov odbornej prípravy v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov, ktorí sa budú prihlasovať na skúšku bezpečnostného technika na Národný inšpektorát práce. Webinár organizujeme na základe novely zákona č. 124/2006 Z. z. platnej od 01.01.2023. Príprava na skúšky vychádza z aktuálnych otázok, ktoré zverejňuje Národný inšpektorát práce. 

Lektor:
Ing. Stanislav Krajňák, PhD., Národný inšpektorát práce
Riaditeľ odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci NIP

Národný inšpektorát práce zverejňuje otázky na písomnú a ústnu časť skúšky bezpečnostného technika. Otázky na ústnu časť sú členené do troch okruhov. Z každého okruhu žiadateľ pri skúške odpovedá na jednu otázku.

BONUSY na vyžiadanie:

  1. Softvérová aplikácia, pomocou ktorej si môžete overovať vedomosti formou elektronických cvičných testov aj s vyhodnotením.
  2. Zoznam aktuálnych otázok na písomnú a ústnu časť skúšky bezpečnostného technika
  3. Prezentácia z webinára


ČASOVÝ HARMONOGRAM
Webinár je rozdelený do troch blokov z ktorých každý trvá 1,5 hodiny, v ktorých Vás lektor postupne  prevedie ústnou a písomnou časťou skúšky, ktorú musia absolvovať bezpečnostní technici a absolventi odbornej prípravy v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov.


 

OBJEDNÁVKA ZÁZNAMU:

  1. Objednajte si záznam z webinára prihlásením sa a vyplnením prihlasovacích údajov.
  2. Vyplňte údaje o účastníkovi vrátane e-mailovej adresy a fakturačné údaje. Súčasne môžete prihlásiť viac účastníkov.
  3. Po prihlásení Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra, ktorá bude odoslaná na email, ktorý ste uviedli v časti - fakturačné údaje.
  4. Po úhrade zálohovej faktúry každý účastník na svoju e-mailovú adresu dostane e-mail s prihlasovacími údajmi (meno a heslo) do webovej aplikácie.

Prístup do aplikácie je vygenerovaný na 30 kalendárnych dní.

 

95,00 € bez DPH
114,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP